XV-та открита изложба-конкурс на клуб “Стендов Моделизъм България”

През почивните 12-13 октомври 2019 година, бе проведена традиционната  15-та подред изложба конкурс, организирана от клуб “Стандов Моделизъм-България”. В залата на ВТУ “Тодор Каблешков” -София, си дадоха среща моделисти от България, Румъния, Сърбия, Гърция, Северна Македония и Италия. Задочно в изложбата взеха участие и представители на Русия. В изложбата бяха представени близо 400 модела, в редица категории, като трябва да се отбележи все по-засилващото се присъствие на ЖП модели, както и качествения скок в работата на моделисите. Изложба също така може да се похвали с една добра посещаемост от страна на почитателите, като разбира се тя си остава традиционно място за среща на всички изкушени не само от моделизма. Традиционно бе силното участие на клубове от Гърция и Сърбия, които представиха изключително качествени модели.

Резултатите и крайното класиране можете да видите тук:  http://scalemodelsclub.com/exhibitions/xv-th-open-competition-for-scale-models/