Rafael Advanced Defence System с презентация в София

Израелската компания Rafael Advanced Defence System, представи в София интересите си към българският пазар с нарочна презентация. Това е третата компания, която в рамките на шест месеца заявява интереса си към процесите на превъоръжаване на българската армия, както и сътрудничество с български компании в сферата на отбранителните технологии.

Giora Katz, изпълнителен вицепрезидент на Rafael.

Гостите на Rafael и представителите на медиите бяха запознати с възможностите на компанията в областта на кибер сигурността, както и с основните ресори на развитие на компанията, създадена преди 71-а години.

Делегацията на компаният бе ръководена от г-н Giora Katz, изпълнителен вицепрезидент. Почти едночасовата презентация на тема кибер сигурност бе изнесена от бриг.ген. Ariel Karo.

Ariel Karo вицепрезидент с ресор ISTAR (Inteligence,Surveillance, Target Acquisition, reconnaissence)

Rafael, която е държавна собственост ще насочи усилията си най-вероятно в конкурса за нова бронирана машина на пехотата, както и патрулните модулни кораби за ВМС.

У нас компанията е известна най-вече с контейнерите за целеуказване Lightning, с които заема ад 50% от световния пазар. От няколко месеца сред управляващите широко се спряга възможността за производство на безпилотни летателни апарати у нас, най-вероятно към този сегмент, колкото и да е малък, ще има сериозен интерес от израелските компании, които имат традиции в сферата..

Светлан Симов, София, 04,06.2019г.