Предстоящи събития

17.03.2018 - Авиобаза Граф Игнатиево, България.
25.03.2018 - Атина, Гърция.
12.04.2018 - Международен ден на авиацията и космонавтиката.
25-27.04.2018 - ILA, Берлин, Германия.
05.2018 - ALOL flying week I.
27-28.07.2018 - Dublin, Ирландия.
29.07-09.08.2018 - ALOL flying week II.
15-16.09.2018 - Ostrava NATO days, Острава, Чехия.
22-23.09.2018 - Athnes flying week, Танагра, Гърция.
10-11.10.2018 - AXALP, Швейцария.

Абонамент
Ако желаете да се абонирате за нашите новини моля въведет вашият e-mail адрес.
AviationListOnLine.com 2008-2017

Бъдещето е тук….

 

Когато преди повече от век авиацията прави първите си стъпки за всички става ясно, че тя винаги ще е на върха на  технологичното развитие. Пред човечеството обаче седи проблема с изчерпването на невъзстановимите ресурси, които използваме за горива днес. Преди  десетилетие може би започна сериозната работа на автомобилните производители в тази насока. В авиацията по темата за алтернативните горива и енергоизточници се работи от началото на 80-те години, например захранваните от соларни панели двигатели.  По двигателите с комбинирано гориво или изцяло на био-гориво също се работи усилено. През 2010 Dimond представи самолет изцяло използващ био-гориво.  В тази връзка използването на електричество е логична и необходима стъпка. Все още получаването на достатъчно електроенергия е въпрос който трябва да бъде решен, но стъпките се правят, една по една. Преди няколко години години Simens представи Extra 300, задвижвана изцяло от електричество, като самолета запази всички летателни възможности, включително претоварвания от 10G.

Все повече производители гледат към електрическите двигатели, най-вече заради бурното развитие на захранващите блокове, които стават все по-мощни и безопасни. През януaри чешката компания Skyleader,  базирана в южния чешки град Jihlava, изпълни първия полет на своя нов изцяло електрически Skyleader 400. Фирмата е добре позната у нас с друг свой модел 600, който се сглобява в софийския завод „Летец”. Във връзка с този полет потърсих г-н Martin Kubovciak, търговски директор в ZALL JIHLAVAN airplanes, за кратко интервю. Публикувам интервюто в следващите редове.

20180115_114530

                                                                                                                                                                                                                                                                     снимка: Skyleader

     

 

 

          ALOL: Бихте ли ни дали малко повече техническа информация за самолета използван като платформа за изпитване на електрическият двигател..?

  JA-400 “Skyleader 400” е нов тип самолет, разработен в съответствие с изискванията по глава 9 на LAA CZ, за самолети с максимална полетна маса  472,5кг и маса празен 307кг. Самолета е разработен като тренировъчен, като се предвижда и използването му като буксировач на планери. Здравата  конструкция, отличните летателни характеристики и ниските оперативни разходи са ценни не само за аеро-клубовете. Машината е двуместна, цялометалическа с ниско разположено крило, екипажа е разположен по схемата рамо-до-рамо. Силовите структури са две. Центроплан с триъгълна форма и трапецовидни полукрила с процепни задкрилки. В предната част на крилото са разположени два 80-т литрови резервоара. Колесника е триопорен, неприбираем със управляемо  носово колело. Спирачната система е хидравлична. Самолета стандартно е оборудван със спасителна система.

              Технически характеристики:

                Разспереност: 9,1м

               Дължина: 6,3м

               Височина: 2,63м

             Дължина на кабината:1,28м

            Максимална скорост: 218,8к/ч

            Скороподемност: 5,7м/с

 

           ALOL: Бихте ли споделили коя е фирмата доставчик на двигателя, и някой технически характеристики на самия двигател.?

 Двигателя, регулатора на скоростта и захранващите батерии са производство на чешката фирма MGM COMPRO. Скоростния регулатор е тип: HBC IGBT RE80, с мощност 80KW  и тегло 4,9кг. Използва 400V постоянен ток. Двигателя е тип: MGM COMPRO RE80 / MGM COMPRO RE65 с максималнта мощност е 80KW при 2200 обр/мин. Времето за зареждане е приблизително два часа, използва се зареждащо устройство с непостоянен ток с напрежение  50А. Батериите са с капацитет 110/145 Аh. Използваният винт е диаметър 1700мм, тип:  E-props DURANDAL 100M.

       

            ALOL:  Как смятате, къде е мястото на лектите летателни апарати с електрическо задвижване в близко бъдеще и да речем в близките две десетилетия..?

Елекртическите двигатели са интересни не само за автомбилната индустрия, едно от големите предимстава е ниското ниво на шум, особено за летатлните центрове с интензивно обучение, където час и половина полет на един студент запълват квотата за шум. Друго предимство е лесната и бърза поддръжка в сравнение с двигателите с вътрешно горене.

         

          ALOL: Вашата компания е добре позната в Европа, електрически задвижваните самолети ли са бъдещето на вашата компания..?

Да самолетите с електирческо задвижване са бъдещето на Skyleader, но е необходимо време за разработване на батерии с по-голям капацитет за да се достигне нивото на двигателите с вътрешно горене. Освен това се изисква изграждането на станции за зареждане.

       

         ALOL: Какви са вашите намерения относно JA-400, това е просто тестова машина или пълно мащабен проект..?

Ще направим всичко възможно да завършим програмата и да предложим напълно функционален самолет.

        ALOL: Ако това е само тестова програма, колко дълго ще продължи тя..?

Надяваме се да предлижим готовия продук през 2019г.

        ALOL: Смятатет ли да представите самолета някъде през 2018г.?

Да ще учавстваме на AERO Friedrishafen, Зала В3, щанд 301. Заповядайте!

 

 

Бих искал да благодаря на инж. Kubovciak за споделените мисли и се надявам че ще имам повод да пиша за развитието на машината и за напред. Поздравявам Skyleader за иновативността.

 

Светлан Симов, София, 02.2018г.

 


 

The future is here…

When a centry a go aviation made first steps, was clear that it will be at ege of tehnologies. Now we face problem whitthe depletion of non-recoverable resources. May be a dacade a go automotive companyes star working  on some solutions. In aviation theme of alternative fuels is on tabel since 80’s. For example solar driven engines and aircrafts. There is big amount of works on combined fuel engines. For example Dimond aircrafts show their bio-fuel aircraft in 2010. In this line electrical powered airplanes are necessary step. Well the problem whit huge volume of eletricity needed is still far away from clear dessition, but we have to make stap after another. Few years a go Simens present fully electrical Extra 300, wich preserved all flying capabilities including 10G aerobatic preformance. More aircrafts companies looking forward for electrical engines. Mostly becouse of very rapid progres of battery prefomance, size and safe. In January czech comapny ZALL Skyleader, based in Jihlava, comleted maiden flight of JA-400, fully electrical driven aircraft. This company is well know in Bulgaria whit other model 600, witch is produced in Sofia based factory “Letec”. In this relation I have contact whit Mr.Martin KubovciakCommercial Director for ZALL JIHLAVAN airplanes, s.r.o., for sshort intervuew. I publish my questions bellow.

 

 

ALOL:Can you give some more technical detail about airplane you use as platform for electrical engine test.?

JA-400 “SKYLEDER 400” is a new type of airplane which complies to Cession LA-1 Chapter  9 of LAA CZ, with MTOW up to 472,5 kg and empty weight of 307 kg. The JA-400 SKYLEADER 400 is designed primarily for flight training and features glider towing system. Robust construction, excellent flight characteristic and low operating cost make this aircraft valuable not only for Aero Clubs. SKYLEDER 400 is a two-seater, all-metal, low-wing aircraft with side-by-side seats. Supporting surfaces are with two spars. They are composed of a rectangular centre-section and a trapezoidal outer wing with slotted flap. Two integral tanks with capacity of 80 liters totally are placed in front part of the wing. The plane has fixed tricycle landing gear with steerable nose wheel. There are hydraulic brakes on main wheels. The aircraft is equipped with an integrated rescue system as standard.

Dimensions

Span  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1 m

Lenght  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,3 m

Height  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,36 m

Wing width  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8 m

Cabin lenght  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,28 m

Technical features

Maximum speed  . . . . . . . . . . . . . . .218,8 km/h

Rate of climbing m/s  . . .5,7 (123,3 km/h)

 

ALOL:The engine is provided by witch Company, can you give some technical specification about engine itself?

The engine including speed regulator, battery pack and charger are produced by the Czech company MGM COMPRO, www.mgm-compro.com.

Speed Regulator

MGM COMPRO, type HBC IGBT RE80 Current: 400 A Continouos Voltage: 400 V Power: 80 kW Weight: 4.900g

MOTOR

MGM COMPRO RE80 / MGM COMPRO RE65 Voltage: 380 V Weight: 20.000 g Power Continuous: up to 80 kW RPMs: 2.200 RPM

CHARGER

 MGM COMPRO – Charger Non-Balancing Charger Charging current: 50 A Charging time: ~2 h

BATTERY PACK

MGM COMPRO Custom-Built Accupack. Type of Cell: VTC5 Configuration of cell: 90S 44P. Capacity: 110 Ah (or 145 Ah, by using VTC6). These battery packs include MGM COMPRO BMS.Propeller: E-props DURANDAL 100M, diameter 1700mm.

 

ALOL:How do you think, were is the place of electric powered light airplanes in near future and let’s say in next two decades?

Beside the fact that electrical propulsion units are cool not only in automotive industry there is one big advantage of airplane equipped by this electrical powerplant that is low noise. It will be interesting for flight schools with a lot of take-offs and landings where are problems with noise pollution. Especially for pilot-students as beginners one and half of hour of continual training flight is enough to meet requirements of training syllabus.Further the maintenance is very easy and quick in comparison with the petrol engine.

  ALOL:Your company is well known across Europe, is the electrical powered airplane’s are future of Skyleader?

Yes, the electrical powered A/C are future of Skyleader but it takes some time to developed batteries with longer capacity with the same endurance as petrol engines. Further there must be site of recharging stations at the airports and small airfields.

  ALOL:What is your intention about JA-400, this is just test program or it will be full scale product..?

We do our best to finish this project and offer the airplane as full-fledged airplane.

  ALOL: If this is just test program, how long it will be.?

We would like to offer this airplane for the next season in 2019.

 ALOL:It is clear that you are approving this program, but can you give us your personal opinion about electric powered aircrafts?

As I mentioned above I am convinced that this electrically powered airplanes will find use in flight schools and aviation enthusiasts.

  ALOL:Do you intend to present the aircraft at some aviation events this year?

Yes, Aero Friedrichshafen 2018, Hall B3, stand no. 301. See you there? You are welcome!

 

I wold like to thanks to Mr.Martin Kubovciak, for great cooperation and for answering my questions. I hope I will write possitive progres of program in near future. Best wishes to Skyleader for inovation.

 

Svetlan Simov, February 2018.